PELAN PEMASARAN


➡ PAKEJ 01 - 1 UNIT (RM 100)
Terima RM 10 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 320 Untung RM 220

➡ PAKEJ 02 - 2 UNIT (RM 200)
Terima RM20 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 640 Untung RM 440

➡ PAKEJ 03 - 3 UNIT (RM 300)
Terima RM 30 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 960 Untung RM 660

➡ PAKEJ 04 - 4 UNIT (RM 400)
Terima RM 40 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 1280 Untung RM 880

➡ PAKEJ 05 - 5 UNIT (RM 500)
Terima RM 50 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 1600 Untung RM 1100

➡ PAKEJ 06 - 10 UNIT (RM 1000)
Terima RM 100 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 3200 Untung RM 2200

➡ PAKEJ 07 - 20 UNIT (RM 2000)
Terima RM 200 Setiap 2 hari x 32 kali = RM 6400 Untung RM 4400

 

BONUS LEVEL

Anda akan mendapat bonus daripada penyertaan oleh tajaan anda sehingga level 3

LEVEL 1 ➡ 1.0%
LEVEL 2 ➡ 1.5%
LEVEL 3 ➡ 2.0%

 

BONUS EXTRA HIBAH

2.5% setiap penajaan dan terkumpul RM1,250 akan auto masuk withdrawal wallet